Neurodiversiteit

Diverse Mensen helpt organisaties om neurodivers te worden en te blijven.

Neurodiversiteit is een breed begrip dat verwijst naar de diversiteit in denkstijlen en neurologische profielen die er tussen mensen zijn. Op dezelfde manier dat we biodiversiteit of verschillende persoonlijkheden kennen, hebben we ook diversiteit in denken. De mensheid is neurodivers. Daarbij kun je onderscheid maken tussen gemiddelde (neurotypische) denkers en niet gemiddelde (a-typische) denkers.

Bij gemiddelde mensen zien we dat verschillende intellectuele vaardigheden over het algemeen op een vergelijkbaar niveau staan; de verbale vaardigheden zijn ongeveer hetzelfde ontwikkeld als de geheugenvaardigheden, de verwerkingsvaardigheden en de visuele vaardigheden.

A-typische mensen hebben gebieden van denken waarin ze uitblinken en gebieden van denken waarin ze worstelen. Dit wordt een “spiky profile” genoemd. Als je de vaardigheden op een grafiek zet, zal het geen vlakke lijn zijn, maar een lijn die op en neer gaat. Het gevolg is dat neurotypische mensen grotendeels generalistische denkers zijn en niet-neurotypische mensen, gespecialiseerde denkers.

Het “ gewone leven” kost laatstgenoemde mensen natuurlijk meer energie; het vergt voortdurende aanpassing en soms lukt dat niet. Op zo’n moment zoekt men hulp en volgt veelal een diagnose. Dat helpt mensen om zichzelf beter te begrijpen en het leven daaraan aan te passen. Het gaat echter fout als mensen vereenzelvigd worden met hun diagnose. Dan richt men zich op tekorten en worden sterke kanten daaraan ondergeschikt.

Maar tijden veranderen. Neurodiversiteit wordt steeds meer als een gegeven gezien en het benutten van de verschillen tussen mensen als een kans. Bij de samenstelling van diverse, innovatieve teams, gaan organisaties bewust op zoek naar “anders denkenden” en scheppen de voorwaarden voor een duurzame inzetbaarheid.  Grote organisaties als Shell, ABN-AMRO, ASML en Achmea hebben inmiddels ” autisme ambassades”. Anders denken wordt steeds gewoner.

Diverse Mensen helpt organisaties om neurodivers te worden en te blijven