Werkgevers

Meer neurodiversiteit in je organisatie? Diverse Mensen heeft alle mogelijkheden om je daarbij te helpen.

Begeleiding van re-integratie trajecten
We zijn betrokken bij de re-integratie en coaching van neurodiverse mensen. We helpen werknemers hun energie weer terug te krijgen en opnieuw aan het werk te gaan bij de eigen of een andere werkgever. Dat doen we in nauwe samenwerking met de werkgever.

Binnenkort klikt u
hier voor voorbeelden van afgeronde re-integratietrajecten.

Meer informatie? Klik op de knop hieronder voor het aanvraagformulier 

Lunchlezingen
We verzorgen lunchlezingen waarin we op een luchtige manier bespreken wat neurodiversiteit is, waarom het ook voor uw organisatie belangrijk is en hoe je als organisatie een neurodiverse cultuur krijgt en behoudt.

Klik op de knop hieronder voor meer informatie middels het aanvraag formulier.

Workshops
Neurodiversiteit gaat pas echt leven als je er tijd en aandacht aan geeft. Als je het er samen over hebt wat het in de praktijk voor jouw team of organisatie betekent. Wij verzorgen workshops van een dagdeel waarin we deelnemers laten nadenken over de volgende onderwerpen:

  • Hebben we al  neurodiversiteit in onze organisatie zonder dat we ons daar misschien bewust van zijn?
  • In hoeverre zijn we neurodivers-vriendelijk en kan dat nog beter?
  • Welke barrières komen we tegen in het maken en/of onderhouden van een neurodivers-vriendelijke cultuur?
  • Welke mogelijkheden hebben we om een neurodivers-vriendelijke cultuur te maken en behouden?

Klik hier voor een aanvraag voor meer informatie

Organisatie ontwikkeling
Als je wilt dat je organisatie tot in de haarvaten neurodivers wordt en blijft, stellen we gezamenlijk een ontwikkelingstraject op dat is toegesneden op de doelen van de organisatie.

De contouren van het traject zien er dan zo uit:

  •  Planningssessie

Aan de sessie nemen verschillende “stakeholders” deel. Het heeft de voorkeur als drie tot vier representanten per “stakeholdergroep” aanwezig zijn, neurotypisch en neurodivergent: werknemers, managers en HR. Iedere groep stelt een plan op en geeft aan hoe dat gemonitord gaat worden. Elk plan krijgt een budget en tijdlijn.

  • Leer-en monitoring bijeenkomsten

Maandelijks komen de stakeholdergroepen bijeen om geleerde lessen en voortgang met elkaar te bespreken in creatieve en inspirerende bijeenkomsten. Indien nodig, worden plannen bijgesteld.

  • Resultaat

De evaluatie krijgt vorm in de creatie van een audio(visueel) en/of geschreven document, waarmee de geleerde lessen en resultaten gedeeld worden binnen de eigen en/of met andere organisaties.

Klik op de knop hieronder voor een aanvraag voor meer informatie