Voorbeelden van afgeronde re-integratie trajecten

Binnenkort zijn hier voorbeelden te lezen van afgeronde reintegratie trajecten zodat er een beeld gevormd kan worden van hoe dat eruit ziet in de praktijk