Samenwerking

De (samenwerkings) projecten

  • ITvitae

Marcel is tot juli 2022 mede-eigenaar van ITvitae Coaching geweest en heeft in deze functie de kennis ontwikkeld en ervaring opgedaan die de basis vormt voor Diverse Mensen. ITvitae richt zich nu volledig op het opleiden, bemiddelen en coachen van ICT-specialisten met autisme en/of hoogbegaafdheid. Onze activiteiten vullen elkaar aan en versterken elkaar. We werken gezamenlijk aan een duidelijke missie:
“neurodiversiteit is het nieuwe normaal”

  • Saxion University of Applied Sciences

Met Jan Willem De Graaf( lector Brain &Technology, Academie Mens en Arbeid) werken we samen aan de nieuwe kennislijn “Van SDG naar IDG; how can I make this about me”. In dit professionele leernetwerk werken onderzoekers en ondernemers samen om de Sustainable Development Goals zoals vastgesteld door de UN, te vertalen naar Inner Development Goals; gedragsverandering voor een duurzame wereld, ook op het terrein van werk, deelname en psychische gezondheid voor neurodivergente mensen.

  • Anita Erkelens Advies

Diverse Mensen participeert met Anita Erkelens Advies, Urtica de Vijfsprong en theatermakers Zwaan Stam en Boaz Boele in het project “betekenisvolle relaties”. In dit project ontmoeten neurotypische en neurodivergente mensen elkaar in gesprekken over vriendschap en intieme relaties.